Resistente bacteriën komen voor op vlees. Het is onduidelijk of mensen die geen vlees eten minder of andere resistente bacteriën bij zich dragen. Het RIVM wil dit achterhalen en is daarom eind 2015 een onderzoek gestart. Inmiddels hebben 300 mensen deelgenomen aan het onderzoek. De resultaten worden in de loop van 2017 verwacht.

Let op! U kunt zich niet meer aanmelden voor de Vegastudie. We hebben inmiddels genoeg deelnemers.

Resistente bacteriën

Iedereen draagt bacteriën bij zich, bijvoorbeeld in de darm. Sommige bacteriën zijn ongevoelig voor antibiotica. Dat zijn resistente bacteriën. Als iemand ziek wordt van zo’n bacterie helpt een behandeling met antibiotica niet of minder goed. Het RIVM wil meer inzicht krijgen in de manier waarop resistente bacteriën zich verspreiden en wat de rol van vlees hierbij is. Daarom wil het RIVM nagaan of er verschil is in het aantal en het soort resistente bacteriën tussen mensen die wel en geen vlees eten.

Het onderzoek

We zoeken vegetariërs en veganisten die ouder zijn dan 18 jaar. Mensen die geen vlees maar wel vis eten, kunnen ook deelnemen. We vragen de deelnemers om een ingevulde vragenlijst en wat ontlasting in een meegestuurd potje aan het RIVM te sturen.
Voor de controlegroep zoeken we mensen die wél vlees eten. Zij kunnen worden aangemeld door de vegetarische deelnemers en moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: woont niet in hetzelfde huishouden maar wel in dezelfde gemeente, is ongeveer even oud (max. 10 jaar verschil) en eet minimaal 1 keer per week vlees.