Uit de landelijke opkomstcijfers blijkt dat 53% van de 12-jarige meisjes de eerste vaccinatie tegen baarmoederhalskanker heeft gehaald. Meisjes geboren van 1993 tot en met 1996 die nog niet (volledig) gevaccineerd waren kregen opnieuw een uitnodiging. Van deze groep haalde 16% alsnog een vaccinatie. Deze cijfers zijn van toepassing op de nu uitgenodigde meisjes, ruim 30% van het totaal.

Uit de eerste landelijke opkomstcijfers blijkt dat 53% van de 12-jarige meisjes de eerste vaccinatie tegen baarmoederhalskanker heeft gehaald. In totaal zijn 13 GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en nu klaar met de eerste vaccinatieronde en konden ongeveer 36% van de meisjes de eerste vaccinatie halen.  In deze cijfers zijn zowel grote steden als plattelandsgemeenten meegenomen. Tot nu toe is er grote spreiding in de opkomstcijfers tussen de GGD’en, variërend van 40 tot 65%. RIVM en GGD Nederland verwachten half mei de totale cijfers over de eerste prikronde te kunnen geven.

Meisjes geboren in de periode 1993 tot en met 1996 die vorig jaar nog niet (volledig) gevaccineerd waren, kregen opnieuw een uitnodiging. In die gebieden waar de GGD'en deze vaccinatieronde inmiddels hebben afgesloten, kwam ongeveer 16% van deze meisjes alsnog een prik halen. Dit betrof vrijwel altijd een eerste prik.

De vaccinatie tegen baarmoederhalskanker bestaat uit drie prikken. GGD’en hebben meisjes tot begin mei uitgenodigd voor de eerste prik. Van begin mei tot begin juni kunnen meisjes de tweede prik halen. De derde prik staat in oktober gepland. Na een serie van drie prikken zijn de meisjes volledig beschermd.

Deze opkomstcijfers liggen in de lijn der verwachting. De nieuwe campagne van het RIVM richtte zich erop om het onderwerp baarmoederhalskanker en HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-vaccinatie breder bespreekbaar te maken en om mensen meer feitelijke informatie te geven, zodat zij een eigen afweging konden maken om zich wel of niet te laten vaccineren.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.