Het is nodig om met een integrale, ‘brede blik’ te kijken naar de gevolgen van hergebruik van organisch afval voor het milieu. Hergebruik is goed omdat grondstoffen worden bespaard en de hoeveelheid afval wordt teruggebracht. Maar het kan ook onbedoelde gevolgen hebben. Dit staat in een rapport van het RIVM.

Het benutten van organisch afval is een belangrijk onderdeel van de overgang naar een circulaire economie. Maar het kan ook negatieve gevolgen hebben voor gezondheid en milieu. Omdat organisch afval bijna altijd al wordt hergebruikt komt het voor dat alternatieven moeten worden geïmporteerd voor stoffen die oorspronkelijk een andere bestemming hadden. Dit kan juist extra belastend zijn voor het milieu.

Zo heeft hergebruik van frituurvet als biologische brandstof, tot gevolg dat er niet voldoende frituurvet beschikbaar is om zeep van te maken. De onbedoelde consequentie is dat palmolie hiervoor moet worden aangevoerd wat over het algemeen extra milieubelasting veroorzaakt.

Afvalwater en koeienmest

Er zijn meerdere activiteiten gaande om van organisch afval nieuwe producten te maken, zodat zo min mogelijk stoffen verloren gaan (circulaire economie). Zo wordt uit afvalwater de meststof struviet gehaald en uit koeienmest en bietenpulp, energie en meststoffen. Nieuwe technologieën maken deze ontwikkelingen ook steeds beter mogelijk.

Voor een optimaal hergebruik van organisch afval is het wenselijk de impact van keuzes goed te kunnen wegen. Hiervoor is een duidelijk stappenplan nodig dat het mogelijk maakt om met een brede blik de gevolgen te meten. Het RIVM pleit er dan ook voor om hiervoor een standaardmethode te ontwikkelen.