Screeningcoördinator toont het nieuwe informatiemateriaal

Vanaf woensdag 26 mei 2021 kunnen vrouwen van 50 tot en met 75 jaar op Bonaire weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit was vanwege de coronapandemie in 2020 tijdelijk stopgezet. Voor het vervolg zijn nieuwe afspraken gemaakt met alle betrokkenen, zoals op Bonaire met de huisartsen en het ziekenhuis Fundashon Mariadal en met radiologen van het Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum).

Door de vroege opsporing is er meer kans op genezing en is de behandeling vaak minder zwaar. De kans op overlijden aan borstkanker is dan kleiner. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM gaat ook in Caribisch Nederland het bevolkingsonderzoek naar kanker organiseren. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft daarvoor opdracht gegeven.

Herstart 26 mei 2021

In oktober 2019 startte een coalitie lokale stakeholders op Bonaire met het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. In zes maanden tijd werden 341 vrouwen gescreend. In maart 2020 stopte het bevolkingsonderzoek vanwege de coronapandemie. Vanaf 26 mei 2021 worden vrouwen weer uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek.

Betrouwbare kwaliteit

De ervaren laboranten van het ziekenhuis Fundashon Mariadal maken de mammografieën (röntgenfoto’s) voor de screening. Twee screeningsradiologen van het Amsterdam UMC beoordelen de gemaakte röntgenfoto’s. Het landelijk expertisecentrum voor bevolkingsonderzoek (LRCB National Expert and Training Centre For Breast Cancer Screening (National Expert and Training Centre For Breast Cancer Screening)) is verantwoordelijk voor hun opleiding en de kwaliteit van de screening.

Afspraken vervolgzorg

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de huisartsen en het ziekenhuis op Bonaire over vervolgzorg. De huisarts bespreekt een gevonden afwijking met de onderzochte vrouwen. Hij verwijst hen voor vervolgdiagnostiek naar de afdeling radiologie of de mammapoli in het Fundashon Mariadal. Binnen een week vindt de afspraak plaats. Afhankelijk van de uitslag zorgt de mammapoli voor nader onderzoek en eventuele behandeling.

Deelname

De evaluatie van de eerste periode van het bevolkingsonderzoek (tot maart 2020) heeft geleerd dat het belangrijk is om de communicatie goed aan te laten sluiten bij de doelgroep in Caribisch Nederland. De uitnodiging om mee te doen en de voorlichting over het onderzoek is daarom aangepast. Ook komt er via lokale en sociale media meer aandacht voor het belang van screening en de vroege opsporing van kanker.

Kijk hier voor meer informatie over het bevolkingsonderzoek in Caribisch Nederland en folders in meerdere talen.