De nieuwe Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb Regeling externe veiligheid buisleidingen (Regeling externe veiligheid buisleidingen)) is op 1 juli 2014 van kracht geworden. In navolging van hogedruk aardgasleidingen en buisleidingen met aardolieproducten vallen nu ook chemicaliënleidingen onder het Revb.

Het RIVM heeft een rekenmethodiek opgesteld om de risico’s van chemicaliënleidingen in kaart te brengen. Deze rekenmethodiek is als Module D opgenomen in de Handleiding Risicoberekeningen Bevb Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen), versie 2.0.

Naar de rekenmethodiek 

Maatregelen

Er kunnen maatregelen worden getroffen om risico’s te beperken. Module B (rekenmethodiek voor hogedruk aardgasleidingen) beschreef al maatregelen die ingaan op de faaloorzaak ‘beschadiging door derden’. In de herziene Handleiding Risicoberekeningen Bevb zijn nu ook aanvullende maatregelen beschreven voor de buisleidingen met aardolieproducten (Module C) en chemicaliënleidingen (Module D).