Probitrelaties zijn een onderdeel van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA quantitative risk assessment (quantitative risk assessment)) om het aantal acute slachtoffers te schatten door het inademen van gevaarlijke stoffen bij een ongeval. De methodiek om probitrelaties af te leiden is door een panel van deskundigen grondig herzien en in afstemming met het bedrijfsleven internationaal gereviewd.

Met de herziene methodiek is de afleiding van een probitrelatie meer transparant en verifieerbaar, wat bijdraagt aan een consistente berekening van de risico’s van productie, opslag, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Het uiteindelijke doel is een zo veilig mogelijk gebruik van deze stoffen.

Een probitrelatie geeft het verband weer tussen de concentratie van een stof, de blootstellingsduur en het effect op de mens. Op deze manier kan met een probitrelatie voor een gevaarlijke stof voor iedere willekeurige concentratie en blootstellingsduur het percentage berekend worden van mensen die in de omgeving van het ongeval door blootstelling aan de stof acuut komen te overlijden. In het rapport staat beschreven hoe een probitrelatie moet worden afgeleid.

De kwantitatieve risicoanalyse (QRA quantitative risk assessment (quantitative risk assessment)) is een hulpmiddel om de risico’s van het productie, opslag, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen inzichtelijk te maken en wordt gebruikt bij de ruimtelijke ordening rond activiteiten met gevaarlijke stoffen.