Op basis van herziene rekenmodellen voor de toetsing van wettelijke normen blijkt dat de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die wij in Nederland maximaal via de voeding binnen zouden kunnen krijgen hoger kan zijn dan voorheen. Dit kan mogelijk leiden tot een verlaging van sommige Europese normen voor maximaal toelaatbare hoeveelheden gewasbeschermingmiddelen.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.