Bijna 270 duizend Nederlanders die binnen 300 meter afstand van het spoor wonen ondervinden ernstige hinder van de trillingen die treinen veroorzaken. Zij klagen over gevoelens van irritatie, boosheid en onbehagen. ’s Nachts kan deze hinder zich uiten in verstoring van de slaap. Verreweg de meeste hinder en slaapverstoring wordt veroorzaakt door trillingen van goederentreinen.

Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek van het RIVM. In Nederland liggen circa 845.000 woonadressen met naar schatting 1.347.400 bewoners van 16 jaar en ouder binnen 300 meter afstand van het spoor.

Ook beneden de grenswaarde gezondheidsschade

Ongeveer 528.000 mensen van 16 jaar en ouder wonen binnen 300 meter van het spoor waar de trillingen voelbaar zijn, maar onder het niveau dat in Nederland als grenswaarde wordt gehanteerd (een Vmax de hoogste effectieve trillingssterkte (de hoogste effectieve trillingssterkte) trillingssterkte van maximaal 3,2). Een groot deel van de hinder en slaapverstoring doet zich voor bij trillingsniveaus bij trillingssterktes beneden deze grenswaarde. Daarom is het vanuit gezondheidsoptiek relevant om in het beleid ook aandacht te besteden aan deze trillingssterktes.

Om de effecten van trillingen van treinen effectief te bestrijden zijn niet alleen maatregelen gewenst die de trillingen kunnen verminderen. Ook is duidelijke communicatie nodig over factoren die, naast de trillingen, de hinder versterken. Gedacht kan worden aan de angst voor schade aan de woning en de verwachting dat de trillingen in de toekomst zullen toenemen.

Effect trillingen onvoldoende onderzocht

Hoewel er al jaren klachten zijn, is nog onvoldoende onderzocht welke effecten trillingen door treinen hebben op de gezondheid van omwonenden en bij wie die zich voordoen. Om daar meer inzicht in te krijgen heeft het RIVM een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder 4.927 mensen die binnen 300 meter van het spoor wonen.

Komende wet- en regelgeving zal rekening houden met de bevindingen uit dit onderzoek, maar een nadere uitwerking van de normstelling valt buiten de scope van dit rapport. Daarvoor zijn aanvullende gegevens over maatregelen en kosten nodig. In verband met de verwachte toename van het goederentreinverkeer op een aantal locaties wordt geadviseerd de gezondheidseffecten van trillingen door deze treinen voor langere tijd te monitoren.