Tijdens de nationale boomfeestdag is een begin gemaakt met het aanplanten van ruim 100 bomen die zijn aangevraagd via de actie ‘Boom in je buurt’. De actie is een initiatief van de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK Atlas Natuurlijk kapitaal (Atlas Natuurlijk kapitaal)) en stichting Nudge. Het beheer van de ANK is ondergebracht bij het RIVM.

Inwoners uit héél Nederland hebben locaties doorgegeven voor het planten van een boom. Nudge ging in gesprek met deze gemeentes over het planten van bomen op de aangegeven locaties.

Bijenbos en sierappels

In totaal zijn er tijdens het eerste jaar van dit project zo’n 400 bomen aangemeld, waarvan er meer dan 100 worden geplant. Van een bijenbos in Haaksbergen tot sierappels in Lingewaard en van een versierde rotonde in Aa en Hunze tot magnolia’s in Breda: al deze straten liggen er straks groener bij.

Tijdens de Nationale Boomfeestdag gaan kinderen uit héél Nederland bomen planten in lanen, parken, straten, pleinen en in bossen. Op ruim 100 ’Boom in je buurt!’ plekken gaan de kinderen ook een boom planten.

Bomen zijn goed voor onze leefomgeving: Ze beperken bodemerosie en wateroverlast, leggen fijnstof en CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) vast en brengen aantrekkelijk groen en verkoeling. Met dit project stimuleert Atlas Natuurlijk Kapitaal samen met partnerorganisaties de inzet van burgers voor een groenere leefomgeving.

Er wordt bekeken hoe de bomenactie volgend jaar voortgezet kan worden zodat iedereen opnieuw de mogelijkheid heeft om een aanvraag te doen voor het planten van een boom.