Gezonde leerlingen en studenten presteren beter. Een school kan hen bijvoorbeeld stimuleren meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen. Heel veel scholen doen dit ook al, maar soms ontbreekt het aan tijd en middelen. Daarom kunnen scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs vanaf 7 oktober extra ondersteuning aanvragen bij het RIVM. Deze ondersteuning wordt mogelijk door het programma #Jeugdimpuls en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde leefstijl.

Scholen kunnen kiezen uit het volgende aanbod:

  • Gratis advies-op-maat van een Gezonde School-adviseur over gezondheid en passende maatregelen voor de school. De Gezonde School-adviseur is goed thuis in de lokale situatie en weet welke subsidiemogelijkheden er voor scholen zijn. Met de adviseur kunnen scholen een plan opstellen met als doel de gezondheid van leerlingen of studenten te bevorderen.
  • Een bijdrage in de kosten of extra hulp bij het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit op school. Dit zijn verschillende activiteiten rond thema’s als voeding, beweging, roken, alcohol, sociaal emotionele ontwikkeling, seksuele gezondheid, gehoorschade- of letselpreventie. De ondersteuning bij de activiteit bestaat uit een financiële bijdrage van maximaal 50% van de kosten, voor activiteiten vanaf 100 euro.
  • Een geldbedrag bestemd voor vergoeding van de inzet van schoolpersoneel dat een taak heeft bij het maken of uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid. Per onderwijstype is er voor een vast aantal uren vergoeding beschikbaar. Dat is voor het primair onderwijs 40 taakuren, voor het voortgezet onderwijs 80 taakuren en voor het middelbaar beroepsonderwijs 120 taakuren. Dit geldbedrag kan ook worden besteed aan het aanvragen van een vignet Gezonde School.

Praktisch

  • In januari 2014 horen scholen of de aanvraag wordt gehonoreerd. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt rekening gehouden met: regionale spreiding, verdeling over de schooltypes (po, vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)), scholen met leerlingen/studenten uit lagere, economische milieus, school in JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht (Jongeren Op Gezond Gewicht)-gemeente en eventueel met een lokaal advies van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) of een andere betrokken partner.
  • Scholen kunnen meerdere keuzes maken uit het aanbod.
  • De bijdrage voor een Gezonde School-activiteit kan worden aangevraagd voor meerdere locaties. Het advies-op-maat en het geldbedrag is alleen per school beschikbaar.
  • De school moet de kosten voor de activiteiten tussen februari 2014 en december 2014 maken. De doorlooptijd kan ook na deze periode vallen.
  • Als een school kiest voor advies-op-maat neemt een Gezonde School-adviseur uiterlijk maart 2014 contact op om het traject samen met de school af te stemmen.
  • Eerder is ook mogelijk, dan kunnen scholen contact opnemen met de lokale GGD of met de helpdesk via 030-274 3036.

Meer weten?

Scholen kunnen een aanvraag doen van 7 oktober tot en met 29 november 2013 via www.gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod. Alleen een medewerker van de school mag het keuzemenu invullen. De directeur moet akkoord zijn met de aanvraag. Op deze website staat alle informatie over het ondersteuningsaanbod, Gezonde School-activiteiten en meer.
Zo kunnen scholen bijvoorbeeld de test ‘Hoe gezond is jouw school’ doen. Een prima eerste stap om te kijken hoe de school werkt aan gezondheid en wat de volgende stap kan zijn. Met deze ondersteuning is het mogelijk om als school de volgende stap met extra hulp te maken.

Download de folder over het ondersteuningsaanbod.

De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl en de #Jeugdimpuls van het RIVM Centrum Gezond Leven en partners maken de extra ondersteuning mogelijk.