Nederland wil in 2050 een  volledig circulaire economie in 2050 en een halvering van het grondstoffengebruik in 2030. In de afgelopen jaren is hierin echter nauwelijks vooruitgang geboekt. Om deze doelen alsnog te kunnen halen is meer verplichtend beleid nodig. Ook is het cruciaal dat producten al in de ontwerpfase zo worden vormgegeven dat hoogwaardige recycling, langduriger gebruik en minder inzet van nieuwe grondstoffen mogelijk zijn. Dit staat in de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER). Het RIVM heeft met wetenschappelijk onderzoek naar Zeer Zorgwekkende Stoffen in een circulaire economie en het Grondstoffen Informatie Systeem (GRIS) hieraan bijgedragen. 

Bijdrage RIVM aan Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER)

Het Planbureau voor de leefomgeving maakt op verzoek van het kabinet eens in de twee jaar een Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) die de stand van zaken weergeeft van de transitie naar een circulaire economie in Nederland. Het RIVM heeft aan dit rapport bijgedragen met twee onderzoeken naar een veilige circulaire economie. Op weg naar een veilige circulaire economie: successen, kansen en uitdagingen en De ontwikkeling van een Grondstoffeninformatiesysteem (GRIS).

Veilig en duurzaam ontwerp

Een circulaire economie is gericht op substantieel minder en efficiënter gebruik van grondstoffen. Daarvoor moet het ontwerp van een product al veilig en duurzaam zijn. Dat bepaalt materiaalkeuze, levensduur en herbruikbaarheid. In gerecyclede materialen kunnen (zeer) zorgwekkende stoffen zitten. Daarom is het belangrijk om te weten welke stoffen aanwezig zijn in de producten die in omloop zijn. En of deze veilig zijn voor mens en milieu als ze hergebruikt of gerecycled worden. De beste manier om hier grip op te krijgen is door producten te maken zónder zorgwekkende stoffen. Dan zijn ze later een veilige grondstof. Daarnaast moeten we veilig omgaan met risico’s van al aanwezige stoffen.   

Een informatiesysteem voor grondstoffen 

Meer circulair produceren en consumeren vermindert grondstoffengebruik. Dit is een belangrijk middel om negatieve milieueffecten te verminderen en toekomstige grondstoffencrises te beperken. Het RIVM heeft verkend wat nodig is om een informatiesysteem voor grondstoffen te maken. Het GRIS gaat informatie verzamelen over grondstoffen die in Nederland worden geïmporteerd, gewonnen, gebruikt of geëxporteerd, Ook maakt GRIS inzichtelijk wie ze gebruikt in de Nederlandse economie en waarvoor, hoe groot de voorraden zijn en wat voor impact ze op het milieu hebben.