Het Arctic March expeditieteam van Bernice Notenboom heeft de top van Groenland bereikt. Zij heeft de 3500 meter hoge top op Groenland bedwongen en dat met werkende luchtmeetapparatuur. En net op tijd, slecht weer maakt dat het team vast zit in de Watkins Mountains. De storm, die maakt dat het Twin Otter vliegtuig die het team van de poolkap zou halen niet kan landen, duurt zeker tot vrijdag.

De Arctic March expeditie is op Groenland om luchtkwaliteitsmetingen uit te voeren. Roet en fijn stof dat wij in de westerse wereld uitstoten (industrie, verkeer, etc.) kan tot 1000 kilometer worden getransporteerd via de lucht. Als dit materiaal terecht komt in het kwetsbare poolgebied dan versterkt dit de effecten van klimaatverandering. Veel van deze effecten worden nu via klimaatmodellen berekend.  Bernice is met haar expeditie-ervaring in staat om lokaal metingen uit te voeren. Zodra zij terug is van Groenland zullen de verzamelde gegevens worden geanalyseerd.  En komt een unieke set gegevens beschikbaar. Tijdens haar toch is Bernice sneeuw tegen gekomen waarop zwart stof duidelijk zichtbaar was.

Bernice over haar werk als ‘onderzoeker’: 'Exploration is like extreme science, you never know what you are going to find out there and how much you have to suffer to get the goods.You can only do an Ispex reading with your gloves off, lifting your arm above your head which sent your blood to your core and instantly freeze your fingers, or a calitoo reading can only happen if you stare in the bright arctic sun patiently waiting for the dots to line up. Not to mention the wind, cold, snow, or danger of falling in crevasses, or getting hit by avalanches or icefall. Still, science in these extreme parts of the world are well worth the effort in order to get data you would otherwise never get and we are thankful to help out with this important work.'.

In 2014 heeft Bernice Notenboom een Arctic March expeditie ondernomen vanaf de Noordpool naar Canada om aandacht te vragen voor de fragiele balans in het Noordpoolgebied. En dat heeft ze geweten. Tegen alle verwachtingen en langjarig gemiddelden in heeft ze met name storm en tegen wind gehad. Het ijs smolt op een gegeven moment zo hard dat ze met haar team geëvacueerd is. De expeditie heeft haar getriggerd om onderzoek te doen naar de oorzaken van de veranderingen en de druk die op het Poolgebied wordt uitgeoefend. Dit heeft geleid tot dit tweede deel van de Arctic March.