De illegale afslankmiddelen die de afgelopen jaren in Nederland zijn aangetroffen, worden steeds gevaarlijker. Vaak zijn het vervalsingen van echte medicijnen of ‘natuurlijke’ voedingssupplementen waaraan werkzame stoffen uit geneesmiddelen zijn toegevoegd. Het gebruik van dit soort middelen is brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Het kan leiden tot klachten zoals psychoses, hart- en vaatproblemen en soms zelfs tot de dood. Dat blijkt uit een trendanalyse van het RIVM over 2002-2007 in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het RIVM analyseerde de gegevens van 256 verdachte monsters die in de periode 2002-2007 door diverse inspectiediensten voor onderzoek werden ingezonden. De producten, die door vier nationale laboratoria in Nederland werden onderzocht, bestaan voor een groot deel uit vervuilde voedingssupplementen. De zogenaamd natuurlijke producten blijken werkzame stoffen te bevatten die ook in geneesmiddelen zitten.

Gezondheidsrisico’s

Het gebruik van illegale afslankmiddelen brengt grote risico’s met zich mee. Vaak staan de stoffen die in het product zitten doelbewust niet op het etiket vermeld. Daardoor is de consument zich niet bewust van de risico’s. Men denkt voor een natuurlijk product te kiezen, maar in werkelijkheid wordt men zonder het te beseffen blootgesteld aan gevaarlijke geneesmiddelen. Het is onduidelijk waar het middel is gemaakt, welke stoffen er precies inzitten en wat de mogelijke bijwerkingen zijn. Als bijwerkingen niet snel worden toegeschreven aan een vervalst voedingssupplement, kan dat een adequate medische behandeling vertragen.

Internationaal heeft het gebruik van illegale afslankmiddelen veel gevallen van ernstige gezondheidsschade veroorzaakt en soms zelfs tot de dood geleid. Omdat de in Nederland aangetroffen werkzame stoffen overwegend dezelfde zijn als in andere landen, kunnen soortgelijke effecten ook hier optreden. Een goede registratie van deze gezondheidsklachten is nodig om oog te krijgen voor de ernst en omvang van het probleem.

Efedrine

In 2004 werden efedrine-bevattende kruidenproducten (Ephedra herba) in Nederland verboden. Ondanks dit verbod werd deze stof in de periode 2005-2007 nog steeds gevonden in de verdachte producten. Daarnaast wordt in kruidenpreparaten vaak in plaats van efedrine het geneesmiddel sibutramine aangetroffen, een geneesmiddel dat alleen door een arts mag worden voorgeschreven.

100 jaar RIVM

In 2009 bestaat het RIVM 100 jaar. Het begon in 1909 als klein laboratorium voor de inspecteurs van de volksgezondheid. Hun grootste uitdaging was levensmiddelenonderzoek en de bestrijding van Spaanse griep, difterie, tuberculose, tyfus en syfilis. Nu 100 jaar later, is het RIVM uitgegroeid tot hét kennisinstituut op het gebied van  Infectieziekten; Preventie, Ziekte en Zorg; Milieu en Leefomgeving; en Voeding Geneesmiddelen en Consumentenveiligheid.

EINDE BERICHT

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van het RIVM, Marlies Hilhorst-Verheij 030 - 274 40 82.