In 2014 waren er meer patiënten met ziekten die door wilde knaagdieren overgebracht worden dan in voorgaande jaren. Het ging vooral om leptospirose (97 patiënten in plaats van gemiddeld 30) en hantavirusinfecties (36 patiënten in plaats van gemiddeld 13). Het is nog niet helemaal duidelijk wat de oorzaak van de stijging is, maar de zachte winter en warme zomer hebben waarschijnlijk een rol gespeeld. Het aantal patiënten is beperkt en geeft nu geen reden tot zorg. Het blijft belangrijk om alert te zijn op ziekten die door wilde knaagdieren worden overgedragen. Daarom loopt er onderzoek naar factoren die bijdragen aan deze toename. Dat blijkt uit de Staat van Zoönosen van het RIVM en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ( NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)).