Het Zorg Instituut Nederland (ZIN) heeft aan het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) geadviseerd om NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) als screeningstest niet te financieren vanuit de Zorgverzekeringswet. De reden die ZIN daarbij aangeeft is dat prenatale screening een aanbod aan de zwangere is en geen zorgvraag vanuit de zwangere. Het nieuwe kabinet zal over de financiering van de NIPT een besluit nemen. In ieder geval zal de financiering van de NIPT gedurende de twee TRIDENT-studies niet wijzigen. Tot 2020 blijft het dus zoals het nu is, de zwangere betaalt 175 euro zelf en de rest wordt betaald vanuit een subsidie van het ministerie van VWS. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Zorginstituut.

&nbsp