Op zondag 25 augustus 2019 is er in Zuid- en Midden-Nederland kans op smog door ozon. Naar verwachting wordt de luchtkwaliteit "slecht". Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.

Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog. Raadpleeg bij klachten de huisarts of GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst.

Ozonverwachting voor maandag en dinsdag

De aanhoudende hoge temperaturen en het inkomende zonlicht dragen bij aan de vorming van ozon. Voor maandag en dinsdag is de kans op smog door ozon in Zuid- en Midden-Nederland groot.

Smog door ozon

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit komt in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig (veelal zuidoostelijke) wind staat. De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd. In de andere seizoenen is de kracht van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.

Europese informatie- en alarmdrempel voor ozon

In Europa zijn voor ozon een informatie- en een alarmdrempel vastgesteld. De EUEuropean Union -informatiedrempel is 180 microgram ozon per kubieke meter lucht. Bij (dreigende) overschrijding van deze waarde kunnen mensen, die gevoelig zijn voor smog, klachten krijgen en waarschuwt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De luchtkwaliteit is dan "slecht " volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex.

De EU-alarmdrempel is 240 microgram ozon per kubieke meter lucht ("zeer slecht" volgens de Nederlandse luchtkwaliteitsindex). Wanneer deze waarde overschreden wordt, kan iedereen klachten krijgen. Als dit dreigt te gebeuren, zet het RIVM de waarschuwing om in een alarm.

Smogniveaus

 Actuele en verwachte smogniveaus vindt u op:

  • luchtmeetnet.nl
  • NOSNederlandse Omroep Stichting-Teletekst pagina 711 en 712
  • De luchtkwaliteitsapp van het RIVM, GGD Amsterdam, DCMRMilieudienst Rijnmond, provincie Limburg, OMWBOmgevingsdienst Midden en West Brabant en ODRAOmgevingsdienst regio Arnhem (download voor iOS of Android)