Voor de bescherming van de volksgezondheid is onder meer een fijnstof (PM10 ) daggemiddelde grenswaarde en een 8-uurgemiddelde ozon (O3) richtwaarde vastgesteld. Voor het monitoren van deze grens- en richtwaarde meet het RIVM samen met partners dagelijks de concentraties van deze stoffen in de lucht. In onderstaande tabel staat het aantal overschrijdingen voor PM10 en O3 in drie verschillende tabbladen.
 

Overschrijdingen tekst

Tabblad ‘Overschrijdingen PM10 (fijnstof)'

In het tabblad ‘Overschrijdingen PM10’ is per RIVM meetstation het aantal dagen weergegeven waarbij de daggemiddelde PM10 concentratie hoger is dan 50 µg/m3. De daggemiddelde waarde van 50 µg/m3 is de vastgestelde grenswaarde. Deze waarde mag maximaal 35 dagen per jaar overschreden worden.
 

Tabblad ‘Overschrijdingen O3

Het tabblad ‘Overschrijdingen O3’ geeft per RIVM meetstation het aantal dagen waarbij de maximale 8-uurgemiddelde ozonconcentratie op een dag hoger is dan 120 µg/m3 per meetstation. De 8-uurgemiddelde waarde van 120 µg/m3 is de vastgestelde richtwaarde, die gemiddeld over 3 jaar niet meer dan 25 keer overschreden mag worden. 
 

Tabblad ‘Maxima O3'

In het tabblad ‘Maxima O3’ is de per dag gemeten maximale uurgemiddelde en 8-uurgemiddelde ozonconcentratie per RIVM meetstation opgenomen. In de zomermaanden kan de ozonconcentratie oplopen. Wanneer de uurgemiddelde ozonconcentratie hoger is dan 180 µg/m3 spreken we van matige smog. Als de uurgemiddelde ozonconcentratie hoger is dan 240 µg/m3 , dan is er sprake van ernstige smog.