Op woensdag 17 april spreekt Aura Timen haar inaugurele rede uit om haar ambt te aanvaarden als bijzonder hoogleraar aan het Athena instituut van de Vrije Universiteit. De titel van de inaugurele rede is ‘On global epidemics and society: A journey beyond the next crisis’. 

Per 1 juni 2018 is zij benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Responses to communicable diseases in global health’. Aura Timen is daarnaast hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Foto: VU Vrije Universiteit (Vrije Universiteit)