Ongeveer 2% van de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) mislukt, met name door een te laag percentage placentair DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid) (lage foetale fractie) in het bloed van de zwangere. Bij zwangeren met overgewicht (obesitas) mislukt de test iets vaker en is deze iets minder betrouwbaar. Als de NIPT de eerste keer is mislukt, kunnen zwangeren ervoor kiezen om de test kosteloos nogmaals te laten doen.

Bij tweederde van hen lukt de test dan alsnog. Een combinatietest als alternatief kan wel, maar  is vaak niet meer tijdig te plannen.

Als de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) voor de tweede keer mislukt vanwege een te lage foetale fractie, staat dit vermeld in de uitslagbrief. Er is gebleken dat er dan een verhoogde kans is op een foetale chromosoomafwijking. Een te lage foetale fractie is een indicatie voor invasieve diagnostiek (vruchtwaterpunctie). De zwangerschap is op dit moment meestal te ver gevorderd om alsnog een combinatietest uit te voeren. Aanbeveling: Verwijs, indien de zwanger dit wenst, de zwangere voor counseling naar een centrum voor prenatale diagnostiek na tweemaal mislukte NIPT vanwege een lage foetale fractie.
Zie voor meer informatie.