Meisje speelt met bal terwijl een gezin op de achtergrond op een picknickkleed ligt

Het RIVM heeft een set van 25 indicatoren ontwikkeld voor de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht, onderdeel van JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht (Jongeren Op Gezond Gewicht). Doel hiervan is om de aanpak beter te kunnen volgen en waar nodig te verbeteren. In deze indicatorenset is onderscheid gemaakt in 5 niveaus: de samenwerking tussen de professionals, het kind en het gezin, de ontwikkeling van de organisatie van de lokale aanpak, de kwaliteit van de ondersteuning en zorg, en de coördinatie en logistiek van de aanpak.

De aanpak Kind naar Gezonder Gewicht is ontwikkeld om passende ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht of obesitas te organiseren binnen gemeenten. Kenmerkend is de brede blik op overgewicht en obesitas en de samenwerking tussen professionals uit het zorgdomein en het sociale domein.

Deelname wetenschappers en professionals

Het RIVM voerde het onderzoek voor deze indicatorenset uit in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Belangrijk was de deelname van wetenschappers en professionals die met de aanpak werken. De volgende stap is na te gaan wat nodig is om de indicatoren in de praktijk te gebruiken.