In het eerste nummer van 2013: Steenmarters in een basisschool, pup met rabiës via Marokko en Spanje naar Nederland, tuberculosecontactonderzoek onder immigranten en wat te doen als een MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-patiënt per ambulance is vervoerd.

Een volledig overzicht van de inhoud van dit nummer vindt u hier.

In de rechterkolom onder 'download' kunt u de pdf van het hele nummer downloaden.

Wilt u zich aanmelden voor de e-mailattendering, dan kan dat via dit aanmeldformulier.