In dit themanummer worden verschillende volksgezondheidsaspecten van Q-koorts belicht.

Aan de orde komen: een overzicht van de epidemie sinds 2007, het vóórkomen van C. burnetii in Nederland voor 2007, de diagnostiek van acute Q-koorts, vaccinontwikkelingen, risicofactoren zoals de woonafstand tot een besmet bedrijf en een uitbraakbeschrijving.


Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.