In dit nummer onder meer aandacht voor een cluster van hepatitis A onder homoseksuele mannen, chlamydia trachomatis tijdens de zwangerschap en de resulaten van Legionellabronopsporing 2009-2010.

Het Infectieziekten Bulletin van juni is verschenen. Hierin onder meer aandacht voor een cluster van hepatitis A onder homoseksuele mannen, Chlamydia trachomatis-infecties tijdens de zwangerschap, de gevolgen voor zwangerschapsuitkomst en pasgeborenen en de resultaten van de Legionellabronopsporing in Nederland in 2009 en 2010.

Het overzicht van de volledige inhoud is te vinden via deze link: http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_22/Juni_2011 

In het najaar verschijnt er een themanummer van het Infectieziekten Bulletin over MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus). Voor een eventuele bijdrage kunt u contact opnemen met de redactie infectieziektenbulletin@rivm.nl. Insturen van manuscripten kan nog tot 30 juni.