De LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijnen van het RIVM geven informatie over infectieziekten die bij mensen voorkomen. Een aantal van deze richtlijnen gaat over ziekten die van dier op mens overgedragen kunnen worden (zoönosen).

Voor behandeling, bestrijding en preventie is het belangrijk dat GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-artsen en GGD-verpleegkundigen in deze richtlijnen op een makkelijke manier informatie kunnen vinden over ziekteverwekkers bij dieren die van invloed kunnen zijn op de humane gezondheid. Buiten deze primaire doelgroepen blijken ook anderen behoefte hebben aan die informatie: huisartsen, verpleegkundigen, specialisten, NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)-medewerkers, mensen die beroepsmatig of als vrijwilliger met dieren werken, en mensen met een voorlichtende functie, zoals bosbeheerders.
Daarom worden vanaf nu de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-zoönoserichtlijnen uitgebreid. In deze richtlijnen is achtergrond-informatie over de ziekte bij dieren toegevoegd.

Op dit moment is die informatie in de volgende richtlijnen aangevuld. In de richtlijnen zijn de zoönoseparagrafen gemarkeerd met een [Z].

RIVM-film zoönosen

De uitbreiding van LCI-richtlijnen met zoönoseparagrafen sluit aan bij de geïntegreerde aanpak van zoönosen. Het RIVM wil de verbinding tussen de humane en veterinaire sector verbeteren. Op deze manier is het mogelijk om snel en efficiënt in te grijpen bij een uitbraak van een zoönose. Deze aanpak wordt toegelicht in de zoönosefilm van het RIVM.