De informatie van de Nederlandse delegatie over de Europese Farmacopee staat nu online. Het doel is om de farmaceutische industrie en de (ziekenhuis)apotheken op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen binnen de Europese Farmacopee. Het RIVM voert het secretariaat van de Nederlandse delegatie in opdracht van de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.