Op 28 januari 2016 organiseert het ministerie van Defensie een informatiebijeenkomst over het onderzoek naar het gebruik van PX-10. Het onderzoek is in 2011 uitgevoerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Aanleiding voor deze bijeenkomst is een uitzending van EenVandaag afgelopen september. EenVandaag berichtte daarin dat het onderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu niet betrouwbaar zou zijn. De uitzending heeft voor aandacht gezorgd in de media en bij de politiek. Ook bij (ex-)medewerkers en hun nabestaanden heeft het vragen opgeroepen. 

Het RIVM staat nog steeds volledig achter het onderzoek. Ook de minister van Defensie heeft geen enkele reden om te twijfelen aan de uitkomsten van het onderzoek. In een brief aan de Tweede Kamer is de minister uitvoerig ingegaan op vragen van Kamerleden. Bij deze brief hoort ook een bijlage waarin het RIVM zijn standpunt over het onderzoek toelicht.

Informatiebijeenkomst 28 januari 2016

Om onduidelijkheden weg te nemen en antwoord te geven op vragen en zorgen over het onderzoek naar PX-10, wordt op 28 januari een informatiebijeenkomst door Defensie georganiseerd. Op de bijeenkomst gaat het RIVM in op het onderzoek naar PX-10 uit 2011. En staan ze stil bij de belangrijkste conclusies van het onderzoek en de betekenis daarvan. Natuurlijk is er ook ruimte voor het stellen van vragen.

De bijeenkomst is bedoeld voor (ex-)medewerkers van Defensie en hun nabestaanden. Iedereen die zich in 2008 heeft aangemeld bij het informatiepunt PX-10 van Defensie heeft per e-mail een uitnodiging ontvangen. De bijeenkomst zal plaatsvinden op een centrale locatie in Nederland.

Bent u (ex-)medewerker van Defensie of een nabestaande en heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u toch graag komen, dan kunt u uiterlijk 3 januari 2016 contact opnemen met het CAOPCentrum voor Arbeidsverhoudingen en Overheidspersoneel: 06-20448194.