Vandaag verschijnt een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg)) over infuuspompen in de thuissituatie. Het RIVM deed hiervoor onderzoek naar de mogelijke trends en risico’s van het toepassen van medische apparatuur, waaronder infuuspompen, in de thuissituatie. De resultaten uit die studies zijn meegenomen in het huidige onderzoek van IGZ.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.