Vlamvertragers zijn stoffen die in allerlei producten worden gebruikt. Een veel gebruikte groep vlamvertragers zijn de polybroomdifenylethers (PBDE polybroomdifenylethers (polybroomdifenylethers)’s). Deze stoffen kunnen via het milieu in voedsel terechtkomen, waardoor mensen ze via hun voeding kunnen binnenkrijgen. Het RIVM berekende of er hierdoor een risico is op schadelijke effecten voor de gezondheid. De inname van drie PBDE’s (-47, -99 en -153) blijkt zodanig laag, dat het risico op schadelijke effecten zeer klein is. Voor twee andere PBDE’s (-100 en -183) ontbreken gezondheidskundige grenswaarden zodat hier geen uitspraak over gedaan kan worden.

PBDE polybroomdifenylethers (polybroomdifenylethers)’s zijn oplosbaar in vet en komen daardoor vooral voor in dierlijke voedselproducten, zoals vis, schelpdieren, melk, eieren, vlees, oliën en vetten. Daarnaast komen ze in plantaardige oliën en vetten voor. Theoretisch zijn er 209 PBDE’s, waarvan er acht aantoonbaar aanwezig zijn in het milieu. Het RIVM onderzocht samen met RIKILT Wageningen UR university and research centre (university and research centre) de inname van vijf van deze PBDE’s. Van de overige drie PBDE’s komen er twee (PBDE-28 en -154) te weinig voor om er een innameberekening voor uit te voeren. Van PBDE-209 is geen innameberekening uitgevoerd, omdat voor deze stof geen betrouwbare meetresultaten beschikbaar waren. Van de vijf onderzochte PBDE’s bleek voor 3 PBDE’s (-47, -99 en -153) de inname zo laag dat de kans op schadelijke effecten zeer klein is. Van 2 PBDE’s (-100 en -183) ontbreken gezondheidskundige grenswaarden, maar de inname hiervan lag in ieder geval ruim onder de inname van de PBDE met de laagste gezondheidskundige grenswaarde (PBDE-99). 

Voor de innameberekeningen zijn voedselconsumptiegegevens van de Voedselconsumptiepeiling (VCP Voedselconsumptiepeiling (Voedselconsumptiepeiling)) gecombineerd met concentratiegegevens van deze groep stoffen in producten. Het onderzoek is gedaan in opdracht van de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).