De hoeveelheid zout die volwassen in 2015 dagelijks binnenkregen, is gelijk gebleven ten opzichte van 2006. De inname ligt daarmee nog steeds ruim boven de aanbevolen maximale hoeveelheid. De jodiuminname is tussen 2006 en 2015 afgenomen met 37 procent bij mannen en 33 procent bij vrouwen, maar het risico op een tekort is klein. De kaliuminname is tussen 2006 en 2015 gelijk gebleven en er is maar een klein risico op een tekort geconstateerd. Dat blijkt uit onderzoek door het RIVM.

Het RIVM meet om de paar jaar bij volwassenen uit Doetinchem hoeveel zout, jodium en kalium zij dagelijks binnenkrijgen. Het onderzoek geeft een indicatie van de zout-, jodium- en kaliuminname van de Nederlandse bevolking. Voor dit onderzoek hebben in 2015 289 personen uit Doetinchem tussen de 19 en 70 jaar 24 uur lang al hun urine verzameld.

Zout

Tussen 2006 en 2015 is de zoutinname bij volwassenen uit Doetinchem gelijk gebleven. Net als in 2006 en 2010 ligt deze in 2015 ruim boven de aanbevolen maximale hoeveelheid van 6 gram per dag. Een te hoge zoutinname kan een verhoogde bloeddruk veroorzaken, wat het risico vergroot op hart- en vaatziekten. De helft van de onderzochte mannen had een zoutinname van meer dan 9,7 gram per dag, en de helft van de onderzochte vrouwen had een zoutinname van meer dan 7,4 gram per dag.

Jodium

De jodiuminname is tussen 2006 tot 2015 afgenomen met 37 procent bij mannen en 33 procent bij vrouwen, maar het risico op een tekort is klein. Bij jodium is het juist van belang dat mensen er voldoende van binnenkrijgen. Te weinig jodium kan leiden tot een slecht werkende schildklier. De helft van de onderzochte mannen had een jodiuminname van meer dan 179 microgram per dag; bij de vrouwen was dat meer dan 153 microgram per dag.

Kalium

De kaliuminname is tussen 2006 en 2015 gelijk gebleven en er is maar een klein risico op een tekort geconstateerd. Kalium is nodig voor regulering van de bloeddruk en vochtbalans. De helft van de onderzochte mannen had een kaliuminname van meer dan 3818 milligram per dag; bij vrouwen was dat meer dan 3255 milligram per dag. 

Inzet op zoutreductie

De zoutinname is afhankelijk van het voedingspatroon en het zoutgehalte in bewerkte levensmiddelen. Allerlei inspanningen om de zoutinname uit bewerkte levensmiddelen in Nederland te verlagen, zoals de Taskforce Zout (2006) en het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (2014), hebben nog niet geleid tot een aantoonbaar lagere zoutinname.