Mensen kunnen via de voeding stoffen binnen krijgen die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Om te bepalen of dit het geval is, is het belangrijk om te weten hoeveel van deze stoffen mensen binnenkrijgen. Om dit te berekenen worden innamemodellen gebruikt. Het RIVM heeft deze modellen nu beschreven. Met deze modellen kan de meest realistische schatting van de inname van stoffen via de voeding worden verkregen.

Voorbeelden van mogelijk schadelijke stoffen in voeding zijn resten van bestrijdingsmiddelen, stoffen die via het milieu in voedsel terechtkomen (zoals dioxine, cadmium, lood, kwik) en stoffen die er door verhitting in komen (zoals acrylamide en furanen). 

Beslisboom

Afhankelijk van het type risico (acute of chronische gezondheidseffecten) wordt eerst vastgesteld of een berekening van de inname op de korte of op de lange termijn nodig is. Bij de langetermijnmodellen zijn dan nog meerdere typen mogelijk. Daarom bevat de beschrijving een beslisboom om te kiezen welk model het best gebruikt kan worden om de langetermijninname te berekenen. De keuze voor een bepaald model moet altijd worden gemotiveerd in de verslaglegging van een innameberekening.

Beschikbaarheid gegevens

De modellen zijn alleen bruikbaar als er voldoende gegevens beschikbaar zijn over hoeveel er van bepaalde voedingsmiddelen wordt gegeten en in welke concentraties de stoffen in deze voedingsmiddelen aanwezig zijn. De voedselconsumptiegegevens die hiervoor gebruikt worden, zijn afkomstig van Nederlandse voedselconsumptiepeilingen en zijn veelal voldoende om de inname van de meeste stoffen te berekenen. Voor stoffen die vooral in voedingsmiddelen zitten die zelden worden gegeten zijn soms onvoldoende voedselconsumptiegegevens beschikbaar. Ook de concentratiegegevens zijn niet altijd voldoende voorhanden. Dit betekent dat het niet altijd mogelijk zal zijn om met een model de inname van stoffen te berekenen.

Monte Carlo Risk Assessment

De modellen zijn beschikbaar in de Monte Carlo Risk Assessment (MCRA Monte Carlo Risk Assessment (Monte Carlo Risk Assessment)) software. De beschrijving van de modellen is gemaakt door het RIVM en Wageningen UR Wageningen University en Research (Wageningen University en Research) Biometris.