Mensen kunnen via de voeding stoffen binnen krijgen die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Om te bepalen of dit het geval is, is het belangrijk om te weten hoeveel van deze stoffen mensen binnenkrijgen. Om dit te berekenen worden innamemodellen gebruikt. Het RIVM heeft deze modellen nu beschreven. Met deze modellen kan de meest realistische schatting van de inname van stoffen via de voeding worden verkregen.