Het RIVM wil haar kennis vaker gebruiken om bruikbare producten voor de samenleving te ontwikkelen. Zo kun je via de IkHebNuLast-app aangeven waar, wanneer en hoeveel je last hebt van je luchtwegen en krijg je vervolgens informatie over de stoffen waar je last van hebt voor terug. Een ander voorbeeld is de iSpex, een opzetstukje voor een smartphone waarmee je de fijnstofsamenstelling kan meten. Ook bestaat er een slimme app die de burger helpt bij het voorkomen of verhelpen van tekenbeten waardoor de kans op de ziekte van Lyme afneemt. Samenwerken met diverse partijen is hierbij van groot belang. Innoveren door samen te werken; dit staat centraal tijdens de RIVM Innovatiedag op 29 oktober 2015.

Voor de Innovatiedag zijn bestaande en mogelijk nieuwe partners uitgenodigd om met RIVM-ers kennis uit te wisselen, samen nieuwe ideeën opdoen en vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Daarnaast zijn medewerkers van het RIVM uitgedaagd innovatieve ideeën aan te dragen die bijdragen aan meer gezonde levensjaren. Het meest innovatieve idee wordt op deze dag bekroond met de RIVM Innovatieprijs 2015. Dit is een bedrag waarmee een begin kan worden gemaakt met de realisatie van het idee.

De dag wordt geopend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast neemt kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde de aanwezigen mee in zijn wereld.

Ter gelegenheid van deze eerste RIVM-Innovatiedag lanceert het RIVM www.rivm.nl/spr met informatie over het Strategisch Programma RIVM. Met dit programma voor eigen onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling bereidt het RIVM zich voor op de vragen van morgen. De prijswinnende ideeën worden binnenkort op deze website beschreven, en na uitvoering van de projecten zullen ook de resultaten worden vermeld.

Meer informatie over de RIVM Innovatiedag 2015 en recente innovaties kunt u in de RIVM Agenda vinden.