Integrale gezondheidszorg is het in samenhang vormgeven van preventie, zorg en welzijn om de gezondheid en kwaliteit van zorg te verbeteren en de groei in zorgkosten te verminderen. Met het onderzoek binnen de leerstoel ‘integrale gezondheidszorg’ zet RIVM’er en bijzonder hoogleraar Caroline Baan zich in om beleid en praktijk te ondersteunen bij het inrichten van een meer geïntegreerde gezondheidszorg zodat iedereen goede en betaalbare zorg en ondersteuning krijgt, nu en in de toekomst. Vandaag spreekt zij haar inaugurele rede ‘Integrale gezondheidszorg. Meer dan de som der delen’ uit bij Tranzo/Universiteit van Tilburg.

We worden steeds ouder en er zijn steeds meer chronisch zieken. Daardoor verandert de behoefte aan zorg en ondersteuning en lopen de zorgkosten in Nederland hoog op. Om enerzijds de zorg betaalbaar te houden en anderzijds te zorgen dat deze ook in de toekomst aansluit bij de behoeften, zijn veranderingen noodzakelijk. Hiervoor zijn tal van innovaties nodig, zoals nieuwe technologieën, andere regels en organisatievormen, maar ook culturele en gedragsveranderingen. Met de leerstoel ‘integrale gezondheidszorg’ hoopt Caroline Baan bij te dragen aan deze innovaties en de transitie van de gezondheidszorg. Naast bijzonder hoogleraar is Caroline Baan werkzaam als afdelingshoofd Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie bij het RIVM.

Onderzoek

Het onderzoek wat binnen de leerstoel wordt uitgevoerd draagt bij aan het identificeren van essentiële, effectieve en kosteneffectieve elementen van geïntegreerde gezondheidszorg. Ook draagt het onderzoek bij aan de transparantie van kwaliteit van zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe indicatoren en methoden om bestaande dataregistraties te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Ten slotte draagt de leerstoel bij aan het verder wetenschappelijk onderbouwen en inzicht geven in het implementatieproces van integrale gezondheidszorg.