Op 14 juli jongstleden hebben Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen) en het RIVM formeel de intenties geuit om de RIVM-taken voor de Teratologie Informatie Service (TIS teratologie-informatie (teratologie-informatie)) over te dragen aan Lareb, gevestigd in ‘s-Hertogenbosch.

De intentieverklaring is een eerste formele stap in de uitvoering van het ministeriële besluit over de overdracht naar Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen), een onderdeel van de taakstelling voor het RIVM. Het doel van de overdracht is de registratie van bijwerkingen in Nederland te centraliseren.

De TIS teratologie-informatie (teratologie-informatie)-taken vallen nu onder de sector Voeding, Geneesmiddelen en Consumentenveiligheid (VGC Voeding, Geneesmiddelen en Consumentenveiligheid (Voeding, Geneesmiddelen en Consumentenveiligheid)). De medewerkers geven zorgverleners informatie over mogelijke schadelijke effecten van geneesmiddelen en andere blootstellingen op de voortplanting, tijdens de zwangerschap en de periode waarin borstvoeding wordt gegeven. Daarnaast monitoren zij zwangerschappen op dit gebied. Na de overdracht blijft TIS dezelfde taken uitvoeren.

Met de verklaring spreken beide partijen de intentie uit voor de feitelijke overdracht. Daarnaast worden afspraken gemaakt over onder andere de overgang van personeel en de borging van kwaliteit. Uiterlijk 1 januari 2011 zal de taakoverdracht zijn gerealiseerd.