glastuinbouwkassen

Op bijna alle werkplekken in Nederland zit radon in de lucht. Radon is een natuurlijke radioactieve stof. Op sommige werkplekken kan deze hoeveelheid hoger zijn dan het ‘referentieniveau’ voor radon. Het RIVM heeft op verzoek van het ministerie van SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid) een lijst met werkplekken en daarbij horende beroepsgroepen samengesteld waarbij de werknemers mogelijk te maken krijgen met een verhoogde radonblootstelling. Het gaat om werkplekken onder de grond, werkplekken waar met grondwater wordt gewerkt en in glastuinbouwkassen waar gewassen met CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) worden bemest. Voor mensen die werken met bouwmaterialen waaruit radon vrijkomt, zoals gips, beton en marmer, lijkt het onwaarschijnlijk dat zij blootstaan aan radonconcentraties hoger dan het referentieniveau. 

Verschillende factoren bepalen het risico voor de gezondheid van een werknemer die blootstaat aan een hogere concentratie radon. Naast de radonconcentratie hangt het ervan af hoe lang een werknemer op zo'n werkplek is en of de ruimte wordt geventileerd. Vergeleken met de meeste andere landen is de concentratie radon in Nederland laag, ook op werkplekken.

Referentieniveau

Vanwege Europese regelgeving is elke lidstaat verplicht een nationaal referentieniveau vast te stellen om de gezondheidsrisico’s door blootstelling aan radon te beperken. Omdat de radonconcentraties in Europa sterk uiteenlopen, moet elk land een eigen referentieniveau bepalen. De gekozen waarde mag echter niet hoger zijn dan 300 becquerel per kubieke meter. In Nederland is het referentieniveau 100 becquerel per kubieke meter. Boven dit niveau zijn maatregelen nodig om de concentratie radon te verlagen, dit kan bijvoorbeeld door de ruimte te ventileren. De gemiddelde concentratie radon in de binnenruimte is in Nederland 16 becquerel per kubieke meter. 

Radon

Radon is een radioactief edelgas dat van nature ontstaat in de bodem en bouwmaterialen die zijn gemaakt van grondstoffen uit de bodem. Van daaruit kan het vrijkomen in afgesloten ruimten. Radon verandert uit zichzelf in andere radioactieve stoffen. Deze stoffen kunnen gaan vastzitten aan stofdeeltjes in de lucht. Als mensen deze stofdeeltjes inademen, blijven ze achter in de longen. Dit vergroot de kans om longkanker te krijgen. Daarbij versterkt roken het schadelijke effect van radon.