Het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) werkt met ketenpartners aan de voorbereidingen van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De invoering van de vernieuwing moet optimaal aansluiten op het (stopzetten van het) bestaande bevolkingsonderzoek. Er zijn verschillende mogelijkheden om de overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek en het testen van het proces in te richten.

In opdracht van het RIVM brengt KPMG Plexus een aantal overgangsscenario`s in kaart. De programmacommissie bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker heeft op 18 februari 2015 de eerste resultaten besproken. Naar aanleiding van de gevoerde discussie is nu bekend dat het vernieuwde bevolkingsonderzoek op zijn vroegst op 1 april 2016 wordt ingevoerd.
De afweging van de overgangsscenario`s vergt een zorgvuldig proces. Dit wordt in de programmacommissie in mei 2015 weer besproken. Zodra besluitvorming hierover is afgerond, zullen we de datum bekend maken wanneer het bestaande bevolkingsonderzoek wordt stopgezet en het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt ingevoerd.