Eerder dit jaar communiceerde het RIVM dat het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker start op 1 juli 2016. Deze datum blijkt niet haalbaar. De latere start heeft te maken met juridische procedures rond de aanbestedingen. Deze kosten meer tijd dan verwacht.

Uitstel van de invoering betekent dat het huidige bevolkingsonderzoek langer moet blijven bestaan. De screeningsorganisaties inventariseren daarom of en welke knelpunten en mogelijke oplossingen er zijn bij het langer laten door lopen van het huidige bevolkingsonderzoek. Als deze inventarisatie is afgerond en er meer zicht is op eventuele verdere procedures in de aanbestedingen, kan het RIVM een nieuwe datum voor de invoering vaststellen. Dit doet zij in afstemming met betrokken organisaties in de programmacommissie.

Streefdatum voor het communiceren van een nieuwe invoeringsdatum is eind december van dit jaar.