Homoseksuele mannen

Invoeren van routinematige screening op anale chlamydia bij hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)-positieve mannen met homoseksuele contacten kan de verspreiding van hiv en chlamydia onder homoseksuele mannen verminderen. De kosten van incidenteel testen bij soacentra of de huisarts zijn hoger dan de kosten van routinematig screenen bij de hiv behandelcentra als mannen daar toch al komen voor controle. Daarom zullen de kosten van het introduceren van routinematig screenen bij de hiv-behandelcentra zich in 20 jaar terugverdienen.

In veel Westerse landen komen de meeste hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)-infecties voor onder mannen met homoseksuele contacten. Ook komen veel soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening) voor bij homoseksuelen, vaak zonder klachten. Mensen met een soa kunnen ook makkelijker hiv verspreiden. In een poging om verdere besmettingen van hiv en andere soa te voorkomen screenen sommige landen routinematig hiv-positieve mannen met homoseksuele contacten op andere soa’s wanneer zij een hiv-behandelcentrum bezoeken.

In Nederland is de hiv-behandeling gescheiden van de soascreening. Mannen met homoseksuele contacten kunnen bij een soacentrum of bij de huisarts vragen om een soatest. Veel mensen vragen pas een test aan wanneer ze klachten hebben of na risicovol seksueel gedrag. Omdat soa-infecties vaak zonder klachten verlopen en een onopgemerkte soa een bron van besmetting voor anderen kan zijn, heeft het RIVM onderzocht of het kosteneffectief is om hiv-positieve mannen met homoseksuele contacten routinematig te testen op soa’s bij de hiv-behandelcentra. Hierbij richten de onderzoekers zich op de soa die het meest zonder klachten bij deze groep voorkomt; anale chlamydia.

De onderzoekers namen aan dat de hiv-positieve mannen met homoseksuele contacten zich minder vaak zouden laten testen bij soacentra of de huisarts als ze routinematig een chlamydiatest kregen aangeboden bij hun hiv-behandelcentrum. Als hiv-positieve mannen met homoseksuele contacten minder vaak een soacentrum of de huisarts bezoeken voor een soatest, dan zou eens per jaar een routinematige soatest bij hiv-behandelcentra kosteneffectief zijn. Als deze mannen zich alleen bij de hiv-behandelcentra laten testen, is ook twee keer per jaar testen doelmatig.