Het Jaarbeeld 2010 kijkt terug op de activiteiten van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIbCentrum Infectieziektebestrijding) in dat jaar, aangevuld met interviews en een overzicht van publicaties en onderzoeken.