Het Jaarbeeld 2010 kijkt terug op de activiteiten van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) in dat jaar, aangevuld met interviews en een overzicht van publicaties en onderzoeken.