Wat bracht de COVID-19-pandemie voor de screening- en vaccinatieprogramma’s van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek))? Hoe sterk bleek het samenspel met de ketenpartners? Dat leest u in het zojuist verschenen jaarbericht 2020 van het CvB. ‘Nog nooit bleek de kracht van verbinding zo sterk als in 2020’. 

Met de komst van de COVID-19-pandemie begin 2020, stond ook de wereld van de bevolkingsonderzoeken op z’n kop. Veel programma’s werden noodgedwongen tijdelijk stopgezet. Intussen werkten de partijen in de keten achter de schermen hard om de programma’s zo snel en goed mogelijk te hervatten of continueren.
 

Saamhorigheid

In het Jaarbericht 2020 blikken het CvB en de ketenpartners terug op de hectiek én de oplossingen. Ze spreken over toegenomen saamhorigheid en samenwerking tussen de zorgverleners en ketenpartners. Direct na de eerste lockdown is gedreven en doelgericht begonnen aan de inhaalslag. Toch zal het nog even duren voor de achterstand in de kankerscreeningen helemaal is ingelopen.  
 

Griepvaccinaties

Ook het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG Nationaal Programma Grieppreventie (Nationaal Programma Grieppreventie))  werd door de COVID-19-pandemie beïnvloed. De uitvoering van dit programma is pas in het najaar. Daardoor hadden het CvB en de ketenpartners tijd om de nodige maatregelen te treffen. Bij tijden was het spannend of de hoeveelheid ingekochte vaccins ook toereikend was.

Huisartsenpraktijken stonden voor de uitdaging om de grote hoeveelheid patiënten tijdig en ‘coronaproof’ te vaccineren. Nu is dat ‘routine’. Tijdens de griepvaccinaties 2020 was het nog zoeken naar de beste manier.
 

Kracht van verbinding

Al jaren is de titel van het jaarbericht van het CvB ‘De kracht van verbinding’. In 2020 is die titel treffender dan ooit. De sterke en gezonde relatie met de ketenpartners bleek veerkrachtig en betrouwbaar. Opgebouwd in ruim 15 jaar screenings- en vaccinatieprogramma’s.