Voor het eerst brengt het CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) een jaarbericht uit. Deze eerste editie is gemaakt mede ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het CvB.

Het bevat een aantal interviews met verschillende betrokkenen, waaronder Angelique Berg, directeur-generaal Volksgezondheid bij VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Daarnaast wordt er aandacht besteed aan thema's als aanbestedingen en communicatie ook worden verschillende hoogtepunten binnen de programma's genoemd. 

Bekijk de e-magazine 'De kracht van verbinding'.