Aan de Europese Commissie is de jaarlijkse rapportage aangeboden over de landbouwpraktijk en de waterkwaliteit op graslandbedrijven die derogatie mogen toepassen.

Derogatie betekent dat een bedrijf meer dierlijke mest op zijn percelen mag opbrengen dan volgens de normale regels in de EU Europese Unie (Europese Unie) is toegestaan. In 2013 mochten derogatiebedrijven 250 kg kilogram (kilogram) stikstof per hectare gebruiken in de vorm van graasdiermest. Normaal gesproken is maximaal 170 kg stikstof per hectare toegestaan. Als tegenprestatie moet Nederland wel aantonen dat de extra toegevoegde stikstof niet zorgt voor hogere nitraatconcentraties in het grondwater. Hiervoor is sinds 2006 door het RIVM en het LEI Landbouw Economisch Instituut (Landbouw Economisch Instituut) een monitoringsnetwerk ingericht, waarover jaarlijks wordt gerapporteerd.

Direct naar het laatste rapport over meetjaar 2013.