In het jaarverslag blikken we terug op aansprekende projecten waarbij het RIVM in 2013 betrokken was. Zoals de bestrijding van de mazelenepidemie, de gezondheidsrisico’s van alternatieve tabaksproducten (bijvoobeeld de e-sigaret), de voorbereidingen voor de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker en onze rol in het Kenniscentrum Healthy Urban Living voor gezonde en leefbare steden.

Het online jaarverslag is te vinden op www.rivm.nl/jaarverslag