Jacco Wallinga bekleedt per 1 september de leerstoel Mathematische modellering van infectieziekten bij de afdeling Medische Statistiek en Bioinformatica van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum)). Wallinga gaat zich als bijzonder hoogleraar bezighouden met het schatten en het voorspellen van de effecten van gerichte bestrijdingsmaatregelen op de dynamiek van infectieziekten. Hij blijft daarnaast verbonden aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) als hoofd van de afdeling Modellering van Infectieziekten.

Jacco Wallinga onderzoekt het effect van gerichte bestrijdingsmaatregelen op de dynamiek van infectieziekten. ‘Ik wil begrijpen hoe die dynamiek tot stand komt en gebruik hiervoor kwantitatieve modellen’, aldus Wallinga.
In de afgelopen jaren heeft zijn werk zich geconcentreerd op drie thema's: real-time schatting van epidemiologische belangrijkste variabelen voor de besluitvorming, de karakterisering van contactnetwerken met behulp van sociale contactgegevens, en het gebruik van epidemische modellen om moleculaire sequentiegegevens van ziekteverwekkers te interpreteren.

Achtergrond

Jacco Wallinga is een populatiebioloog. Hij studeerde af aan de Landbouwuniversiteit Wageningen in 1992, en verkreeg de doctorstitel aan dezelfde universiteit in 1998. Sinds 1997 analyseert hij de dynamiek van infectieziekten bij het RIVM. Vanaf 2005 is hij hoofd van de afdeling Modellering van Infectieziekten (RIVM). Hij heeft meer dan 100 artikelen gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften, en is lid van de redactiecommissie van onder meer het wetenschappelijke tijdschrift Epidemiology. Hij adviseert nationale overheden en internationale organisaties over vaccinatiebeleid. Internationale samenwerkingen bestaan onder meer uit deelname aan het Center for Communicable Disease Dynamics, bij de Harvard School of Public Health.