Dinsdag 2 juli jl. heeft André van der Zande de Jennerpenning uitgereikt aan prof professor (professor).dr. R.A. Coutinho vanwege zijn bijzondere verdiensten voor het RIVM.

De Jennerpenning is een oorkonde met een bronzen plaquette, die bedoeld is voor mensen die baanbrekend werk voor het RIVM hebben verricht en beeldbepalend zijn voor bepaalde producten.

Edward Jenner

De Jennerpenning verbeeldt de Engelse arts Edward Jenner (17 mei 1749 - 26 januari 1823) die het door hem ontwikkelde pokkenvaccin op basis van koepokken toedient aan de achtjarige James Phibbs.

Centrum Infectieziektebestrjiding

Roel Coutinho stond in 2005 als eerste directeur aan de wieg van het nieuwe Centrum Infectieziektebestrijding binnen het RIVM. Met niet aflatende energie smeedde hij vijf wetenschappelijke en uitvoerings-disciplines aaneen tot een Centrum dat in korte tijd nationaal en internationaal groot aanzien verwierf. Zijn gezag als wetenschapper en ervaring als oud-directeur van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam gebruikte hij om een unieke brug te slaan tussen de academie, de kliniek en de volksgezondheid.

Outbreak Management Team

Als voorzitter van het nationale Outbreak Management Team heeft hij een beleidstraditie bij crisis neergezet, gekenmerkt door nuchterheid, evidence based afwegingen en durf om te besluiten en te handelen. Roel Coutinho werd voor het brede publiek het gezicht van de Nederlandse infectieziektebestrijding. Met zijn grote kennis van zaken, zijn heldere uitleg en integere opstelling bracht hij rust en vertrouwen onder de bevolking in tijden van uitbraken en epidemieën.

Eminente bijdrage

Roel Coutinho heeft een eminente bijdrage geleverd aan de wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het RIVM en aan de positionering van het Centrum Infectieziektebestrijding.

Het RIVM is Roel Coutinho grote dank verschuldigd voor zijn bijzondere verdiensten.