Er liggen veel kansen voor de jeugdgezondheidszorg om de jeugd meer te stimuleren tot bewegen en sporten, bijvoorbeeld door aan te haken op lopende beweegstimulerings- projecten van gemeenten. Dit is een van de mogelijkheden die het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid in kaart heeft gebracht in het Standpunt ‘Beweegstimulering door de Jeugdgezondheidszorg’.