In 2008 zijn verschillende maatregelen genomen om de q-koorts uitbraak te beperken. Ondanks deze maatregelen is het mogelijk dat ook dit jaar mensen q-koorts krijgen. De precieze omvang van een eventuele epidemie is niet te voorspellen. Dit staat beschreven in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.