Waterkwaliteit vraagt om aandacht en kennis. Gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten, nutriënten en onbekende chemische stoffen in het water stellen waterbeheerders voor grote uitdagingen. De Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) helpt daarbij, door bestaande en nieuwe kennis te verzamelen en te zorgen dat die praktisch bruikbaar is. Daarmee geeft de KIWK het waterkwaliteitsbeleid  een stevige basis.

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. De Kennisimpuls Waterkwaliteit is onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater, waarin kennisinstituten, overheden en de watersector de handen ineen slaan om de chemische en ecologische waterkwaliteit op orde te hebben in 2027.

Eén ingang naar bestaande en nieuwe kennis

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit brengen partijen bestaande en nieuwe kennis bijeen, en maken ze die kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk. Hiermee verstevigen ze de basis onder het waterkwaliteitsbeleid. De eerste onderzoeksprojecten zijn gestart in 2018. Het programma, en de kennis die het oplevert, is te volgen via de website Kennisimpuls Waterkwaliteit.  Het programma duurt vier jaar met een investering van meer dan 10 miljoen euro. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, STOWA Foundation for Applied Water Research (Foundation for Applied Water Research), waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven financieren gezamenlijk dit programma. De Kennisimpuls waterkwaliteit omvat tien thema’s, waarbij het RIVM de coördinatie heeft over:

Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten werken in de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) aan inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die daarbij een rol spelen. Die kennis stelt waterbeheerders in staat maatregelen te nemen om de waterkwaliteit te verbeteren. De KIWK is onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Dat samenwerkingsverband van kennisinstituten, overheden en de watersector wil de chemische en ecologische waterkwaliteit in 2027 op orde hebben.

 De Kennisimpuls is gestart in 2018 en duurt vier jaar. De kennis die het programma oplevert, is voor iedereen te vinden via https://www.kennisimpulswaterkwaliteit.nl/nlDe kennisimpuls wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, STOWA Foundation for Applied Water Research (Foundation for Applied Water Research) , waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven.

Het KIWK-programma en het RIVM

Het KIWK-programma bestrijkt tien verschillende thema’s, die zijn opgesteld aan de hand van concrete vragen uit het werkveld van waterkwaliteitsbeheerders. Acht thema’s gaan over  inhoudelijke vraagstukken. Het gaat om:

Ecologie van brakke wateren
Diergeneesmiddelen
Gewasbeschermingsmiddelen
Ecologische kwaliteit
Grondwater
Nutriëntenmaatregelen
Toxiciteit
Ketenaanpak

De twee overige projecten zijn niet inhoudelijk, maar richten zich op de vraag hoe je de ontwikkelde kennis maximaal kunt laten renderen en hoe en waar je succesvol maatregelen kunt (laten) nemen. Het betreft de projecten Gedragskennis en Kennisvalorisatie.

Toxiciteit en Gedragskennis

Het RIVM coördineert twee thema’s: Toxiciteit en Gedragskennis.