Bevolkingsgroei, klimaatverandering en het tekort aan grondstoffen zetten ons bodem- en grondwatersysteem onder druk. De bodemkwaliteit, vruchtbaarheid en mogelijkheden om water vast te houden nemen af. Kennisontwikkeling en beleidsaanpassingen zijn nodig, zodat de bodem in de toekomst optimaal kan bijdragen aan onze gezondheid, voedselvoorziening en het opvangen grote hoeveelheden water.

Dit blijkt uit een artikel van ondermeer RIVM-onderzoeker Piet Otte in het wetenschappelijke tijdschrift Current Opinion in Environmental Sustainability.

De bodem levert ons grondstoffen, ons voedsel wordt erop verbouwd en ons drinkwater wordt erin opgeslagen. Daarnaast hebben groene gebieden in steden een hitte-temperend effect en zorgt een doorlaatbare bodem ervoor dat water snel kan worden afgevoerd en opgeslagen. Een integraal toekomstbestendig bodembeleid is nodig om ervoor te zorgen dat het gebruik van land en bodem is afgestemd op de menselijke behoefte aan water, voedsel, gezondheid, energie en recreatie.

Er is meer kennis nodig over de samenhang tussen de optimale benutting van de bodem en de eisen die de leefomgeving stelt. Daarom is het van belang dat onderzoekers en andere stakeholders zich realiseren dat beleid zich in fasen ontwikkelt en dat de ontwikkeling van kennis daarop afgestemd moet zijn.