Op 26 mei jl. heeft een aantal CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)'ers kennis uitgewisseld met hun Vlaamse collega's over de organisatie van de drie bevolkingsonderzoeken in Vlaanderen en Nederland.

De Vlaamse collega's waren op bezoek bij het CVB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek). Gesproken is over de opzet, communicatie, monitoring en kwaliteitsborging binnen de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Hoewel er met name door de inbedding van de bevolkingsonderzoeken in Vlaanderen verschillen zijn met de situatie in Nederland, kwamen de aanwezigen tot de conclusie dat juist deze verschillen leerzaam zijn voor beide landen. Er wordt een vervolgbijeenkomst gepland.