De komende weken ontvangt iedereen zijn nieuwe zorgpolis voor 2010. Niet alleen de premie, maar ook de dekking kan behoorlijk wijzigen. Wie wil weten wat er precies gaat veranderen, kan zich aanmelden voor de e-mailservice zorgverzekeringen van kiesBeter.nl. Zodra de nieuwe polis bekend is ontvangt men per e-mail de vergelijking tussen zijn huidige zorgpolis en de nieuwe voor 2010.

Elk najaar passen de zorgverzekeraars hun polissen aan. Het is aan de verzekerde om te besluiten of hij de nieuwe polis aanvaardt, of op zoek gaat naar een zorgverzekering die beter bij hem past. Ook voor het vergelijken met andere polissen kan men op kiesBeter.nl terecht.

Uit onderzoek van het Nivel bleek dat vorig jaar 56 procent van de Nederlanders geen informatie zocht over een passende zorgpolis. Deze mensen gaan ongezien akkoord met de nieuwe polis die hun zorgverzekeraar hen aanbiedt. De nieuwe polis kan echter behoorlijk verschillen van de oude, zowel in premie als in dekking. Het kan zijn, dat men voor bepaalde zorgkosten een lagere vergoeding gaat ontvangen. Of dat men bijvoorbeeld voor een ingreep, onderzoek of behandeling niet meer bij elk ziekenhuis terecht kan zonder bijbetalen.

Wie wil overstappen moet zijn huidige polis opzeggen vóór 1 januari. Tot 1 februari 2010 kan men zich dan aanmelden bij de nieuwe verzekeraar. Voor een basisverzekering kan men bij elke zorgverzekeraar terecht, voor een aanvullende is soms een medische keuring vereist.

KiesBeter.nl

KiesBeter.nl is een initiatief van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en biedt onafhankelijke informatie over zorg en gezondheid. Op de site kunnen zorgpolissen, maar ook ziekenhuizen en andere instellingen worden vergeleken. De site geeft antwoord op vragen als:

• Wat houdt mijn aandoening precies in?
• Wat voor onderzoeken of behandelingen zijn mogelijk?
• Waar kan ik daarvoor terecht?
• Hoe lang moet ik daarop wachten?
• Moet ik bijbetalen voor mijn behandeling of medicijnen?
• Wat zijn mijn rechten als er een medische fout is gemaakt?

KiesBeter.nl is een product van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en wordt ontwikkeld in samenwerking met vele andere organisaties in de zorg.